Sille mualle miun on mieli
missä on maat siniset,
puut punaset,
vaskiset kanervan varvat
Missä metsät on mettä täysi,
puunjuuret punaista oltta
t u o n p u o l e i n e n


I yearn to the land
where the ground is blue
where the trees are red
where heather twigs are made of brass
Where forests are filled with nectar
and roots burst with beer!